Περιγραφή

Περιγραφή: Η άδεια αφορά το κλειδί μιας νέας έκδοσης λογισμικού την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε online ή offline.

Περιλαμβάνεται υποστήριξη:
Πλήρη υποστήριξη λογισμικού

Έκδοση λογισμικού:
Η αγορά αφορά την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού

Περιλαμβάνονται τα προϊόντα:
Μια νέα άδεια πρόσφατης έκδοση λογισμικού για Windows και Mac

Τύπος άδειας:
Ετήσια Άδεια