Περιγραφή

Περιγραφή: Το VisualARQ είναι ένα λογισμικό αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που ενισχύει το Rhino προσθέτοντας ισχυρά εργαλεία για αρχιτέκτονες και δυναμικά εργαλεία τεκμηρίωσης προσαρμοζόμενα με σκοπό να ταιριάξουν στη ροή εργασίας σας. 

Η άδεια ”Εκπαιδευτικά Ιδρύματα” για σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, είναι για χρήση σε όλους τους υπολογιστές σε μία τάξη ή εργαστήριο (ένα δωμάτιο), ή ως αδειοδότηση δικτύου χρήσης VisualARQ σε 30 υπολογιστές σε ένα τμήμα.

Περιλαμβάνεται υποστήριξη:
Πλήρη υποστήριξη λογισμικού

Έκδοση λογισμικού:
Η αγορά αφορά την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού

Τύπος άδειας:
Μόνιμη Άδεια